FilterPro
Clear
Filter by price:
Manufacturers:
หมวดหมู่ที่คุณเคยดู
ท่อสูบน้ำพญานาค

เครื่องสูบนํ้าพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กําลัง 150 แรงม้า
ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร
เครื่องสูบนํ้าพญานาคขนาด 10 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw
เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP
เครื่องสูบนํ้าดีเซลพญานาค ชนิดเทรลเลอร์ 2 ล้อ ยี้ห้อ Black Diamond
สามารถลากจูงได้ง่าย ประเภทเครื่องยนต์สตาร์ทด้วยกุญแจ
หมายเลขรุ่น Serpent 250 ทางนํ้าเข้า 10 นิ้ว ทางนํ้าออก 10 นิ้ว
ประเภทเครื่องสูบนํ้าสะอาด
อัตราการไหลนํ้าต่อชั่วโมง 900 ลบ.ม/ชั่วโมง
ประสิทธิภาพการทํางาน 82‐85% ขึ้นอยู่กับบ่อความสูงชัน
อัตราความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
เครื่องยนต์ดีเซล R6105AZLP
ถังนํ้ามันบรรจุเชื้อเพลิงอย่างน้อย 100 ลิตร
ชนิดขับตรงท่อ พร้อมเกียร์
ชนิดยาง ขอบ 16 นิ้ว ยาง R65
ความจุนํ้ามันเครื่อง 9.40 ลิตร เกรด 30
ปริมาตรกระบอกสูบ 5,700 ซีซี
อัตราส่วนแรงดัน 17.5:1
ปั่มอัดฉีดเชื้อเพลิง AD Injection Pump
อัตราการส่งนํ้าสูงสุด 1‐5 เมตร ระยะตรง
เครื่องสูบนํ้า Black Diamond เครื่องยนต์ 6 สูบ 10 นิ้ว เทรลเลอร์ R6105AZLP

ท่อสูบน้ำพญานาค

แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
12 นิ้ว ท่อพญานาค ราคา เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร ความหนาของท่อ 1.2 มม. เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื..
498,000.00 บาท
Availability:22
12 นิ้ว ท่อสูบน้ำพญานาค ยาว 10 เมตร
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร ความหนาของท่อ 1.2 มม. เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื..
498,000.00 บาท
Availability:22
12 นิ้ว เครื่องสูบน้ำพญานาค
..
498,000.00 บาท
Availability:22
15 นิ้ว ท่อสูบน้ำพญานาค สเตนเลส
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 10 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 15 นิ้ว ความหนา 1.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R6105ZLD กำลัง 150 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 1250 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ..
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
จำนวน 1 รีวิว.
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
จำนวน 1 รีวิว.
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
622,600.00 บาท
Availability:22
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
ท่อพญานาค 12 นิ้ว สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
ท่อพญานาค 12 นิ้ว เครื่องยนต์
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
จำนวน 1 รีวิว.
ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
จำนวน 1 รีวิว.
ท่อยางดูดส่งน้ำตัวหนอนเสริมลวด
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 30 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์   ..
จำนวน 1 รีวิว.
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 10 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 20 นิ้ว ความหนา 4.5 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ Cummins KTA19-C450 กำลัง 450 แรงม้า ที่ 1800 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 2500 ลบ.ม/ชม ชนิดเพล..
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค 12 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:22
Hot Oil Pump WRY65-40-200 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Newland NLS-HR2081-BT วาล์วระบบดับเพลิง UL NFPA20 จักรยานเสือภูเขาคาร์บอน 1/4" NPT ปั๊มเคมี Stainless Steel DFWH ปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า 12 นิ้ว ปั๊ม Axial Gate QGL ท่อเฟล็กซ์ ท่ออ่อนสแตนเลสถัก 8 นิ้ว ปั๊มสูบน้ำเสีย / ปั๊มบำบัดน้ำเสีย ชุดแบตเตอรี่แบบถอดได้ Datalogic QBT24xx เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO LM408e

เครื่องสูบนํ้าพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กําลัง 150 แรงม้า
ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร
เครื่องสูบนํ้าพญานาคขนาด 10 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw
เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP
เครื่องสูบนํ้าดีเซลพญานาค ชนิดเทรลเลอร์ 2 ล้อ ยี้ห้อ Black Diamond
สามารถลากจูงได้ง่าย ประเภทเครื่องยนต์สตาร์ทด้วยกุญแจ
หมายเลขรุ่น Serpent 250 ทางนํ้าเข้า 10 นิ้ว ทางนํ้าออก 10 นิ้ว
ประเภทเครื่องสูบนํ้าสะอาด
อัตราการไหลนํ้าต่อชั่วโมง 900 ลบ.ม/ชั่วโมง
ประสิทธิภาพการทํางาน 82‐85% ขึ้นอยู่กับบ่อความสูงชัน
อัตราความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
เครื่องยนต์ดีเซล R6105AZLP
ถังนํ้ามันบรรจุเชื้อเพลิงอย่างน้อย 100 ลิตร
ชนิดขับตรงท่อ พร้อมเกียร์
ชนิดยาง ขอบ 16 นิ้ว ยาง R65
ความจุนํ้ามันเครื่อง 9.40 ลิตร เกรด 30
ปริมาตรกระบอกสูบ 5,700 ซีซี
อัตราส่วนแรงดัน 17.5:1
ปั่มอัดฉีดเชื้อเพลิง AD Injection Pump
อัตราการส่งนํ้าสูงสุด 1‐5 เมตร ระยะตรง
เครื่องสูบนํ้า Black Diamond เครื่องยนต์ 6 สูบ 10 นิ้ว เทรลเลอร์ R6105AZLP

alizonna.com kelenor.co.th jshopdl.co.th ishopbob.com
joyomart.com yaesutape.com igetfor.com ooclsteel.com kinggatevalve.com
frozendurian.net 1durian.site 2durian.site 3durian.site 4durian.site 5durian.site
ooclsteel.site clsteel.biz clsteel.site
1pump.biz 2pump.biz 3pump.biz 4pump.biz 5pump.biz
1hose.site 2hose.site 3hose.site 4hose.site 5hose.site
kingpump.online zonna.online rubberhose.online rubberhose.site
joyomart.online zonnaonline.com zonna.co.th