ค้นหา

Web Search

ค้นหาภายในเว็บ

การค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับ:
ตู้ดับเพลิงพร้อมสาย 30 เมตร
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง FIRE HOSE REEL ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #16 บานประตู เปิด-ปิดได้ขนาด 80 x 110 x 35 เซนติเมตร สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว...
15,600.00 บาท
ท่อยางดูดและส่งน้ำ 10 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 10 นิ้ว  ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
0.00 บาท
ท่อยางตัวหนอน 10 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 10 นิ้ว  ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร ...
50,000.00 บาท
ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
50,000.00 บาท
ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
89,000.00 บาท
ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
89,000.00 บาท
ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 14 นิ้ว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 14 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
0.00 บาท
ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 16 นิ้ว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 16 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
0.00 บาท
ท่อสูบน้ำพญานาค สแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว ยาว 8 เมตร
...
465,000.00 บาท
ท่อส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว 4 เมตร
...
45,000.00 บาท
ท่อส่งน้ำตัวหนอน 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร
...
72,500.00 บาท
ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก ตัวท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์ Rubber hose 12",...
0.00 บาท
ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร หนา 40 มม.
ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บา...
0.00 บาท
ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 6 เมตร
...
0.00 บาท