ค้นหา

Web Search

ค้นหาภายในเว็บ

การค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับ:
ถังดับเพลิง Dry Powder Q09-10
เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบแขวน (แรงดันที่เก็บไว้) ใบรับรอง : ISO/ CCC สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้งพิเศษ (ABC) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นพื้นฐาน ประเภทการเปิดใช้งาน : การตอบสนองต่ออุณหภูมิ ระบบควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (DC24V) ประเภทดับเพลิง : ...
0.00 บาท
ถังดับเพลิง Dry Powder Q09-8
เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบแขวน (แรงดันที่เก็บไว้) ใบรับรอง : ISO/ CCC สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้งพิเศษ (ABC) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นพื้นฐาน ประเภทการเปิดใช้งาน : การตอบสนองต่ออุณหภูมิ ระบบควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (DC24V) ประเภทดับเพลิง : ...
0.00 บาท
ถังดับเพลิง Dry Powder Q10-10
เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบแขวน (แรงดันที่ไม่ได้เก็บไว้) ใบรับรอง : ISO/ CCC สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้งพิเศษ (ABC) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นพื้นฐาน ประเภทการเปิดใช้งาน : ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ประเภทดับเพลิง : น้ำท่วมเต็มพื้นที่ เวลาในการคายประจ...
0.00 บาท
ถังดับเพลิง Dry Powder Q10-7
เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบแขวน (แรงดันที่ไม่ได้เก็บไว้) ใบรับรอง : ISO/ CCC สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้งพิเศษ (ABC) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นพื้นฐาน ประเภทการเปิดใช้งาน : ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ประเภทดับเพลิง : น้ำท่วมเต็มพื้นที่ เวลาในการคายประจ...
0.00 บาท
ถังดับเพลิง Dry Powder Q10-8
เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบแขวน (แรงดันที่ไม่ได้เก็บไว้) ใบรับรอง : ISO/ CCC สารดับเพลิง : ผงเคมีแห้งพิเศษ (ABC) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นพื้นฐาน ประเภทการเปิดใช้งาน : ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ประเภทดับเพลิง : น้ำท่วมเต็มพื้นที่ เวลาในการคายประจ...
0.00 บาท