ค้นหา

Web Search

ค้นหาภายในเว็บ

การค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับ:
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 12 นิ้ว   ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแร...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 12 นิ้ว   ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแร...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 12 นิ้ว   ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแร...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 500 มม. ยาว 4 เมตร ขนาด 20 นิ้ว
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 500 มม. ยาว 4 เมตร ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 20 นิ้ว ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย)  ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่...
85,600.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 500 มม. ยาว 6 เมตร 20 นิ้ว
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 500 มม. ยาว 6 เมตร ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 20 นิ้ว ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย)  ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่...
128,400.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 610 มม. ยาว 4 เมตร 24 นิ้ว
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 610 มม. ยาว 4 เมตร ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 24 นิ้ว ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 45 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย)  ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่...
102,720.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 610 มม. ยาว 6 เมตร 24 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 24 นิ้ว ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 610 มม. ยาว 4 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 45 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย)  ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่...
154,080.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 10 นิ้ว   ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 10 นิ้ว ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์ ...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 10 นิ้ว ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์ ...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 ยาว 4 เมตร หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์ ประเภทการใช้งาน กรมชลประทาน,เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง,ดับเพลิง,สูบส่งน้ำเ...
42,800.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 10 นิ้ว   ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแร...
0.00 บาท
ท่อยางส่งน้ำรับแรงดันสูง 10 นิ้ว
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 10 นิ้ว   ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 27 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร...
0.00 บาท
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค 12 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชน...
495,000.00 บาท
ท่อสูบน้ำ พญานาค 12 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชน...
0.00 บาท
kelenor.co.th        JshopDL.co.th        Wallmart.co.th        Alizonna.com        sale.kelenor.co.th
Joyomart.com        kelenorsale.com        kelenor.net        Jshopdl.net        Jshopdl.com        kelenorsolar.com
kelenorpower.com        Jshopdl.info        bluewallmart.com        blackwallmart.com        wallstores.net        texwallmart.com        texwallmart.net
JshopDLit.com        kelenorit.com        kelenor.info        kelenor.cc        kelenorfire.com        kelenortable.com        jshoptable.com        JshopDL.cc