ค้นหา

Web Search

ค้นหาภายในเว็บ

การค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับ:
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-A100
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-A50
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-A80
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G100
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G150
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G200
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G40
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G50
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G65
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท
วาล์วลดแรงดันร่อง V42-G80
วาล์วลดแรงดันร่อง ใบรับรอง : UL Listed/ FM Approved มาตรฐาน : ANSI/ UL 1468 การเชื่อมต่อ : ร่อง AWWA C606 Pres. adjustment : 30 ~ 165 psi Pres. differential : ต่ำสุด 10 psi อุณหภูมิ : น้ำ สูงสุด 82°C W. ความดัน : 175 psi พื้นผิว : เคลือบ ...
0.00 บาท